název soutěže:          Veřejná architektonická soutěž o návrh řešení Centra přírodovědných a technických oborů (CPTO) v areálu kampusu UJEP v Ústí nad Labem

investiční záměr:      UJEP – Přípravná fáze novostavby Centra přírodovědných a technických oborů v kampusu UJEP, id. č. EDS 133D21W002203

poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Oddělení investic

vyhlašovatel:            Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

                               Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem

                               IČ 44 555 601

sekretář soutěže:     Mgr. Jan Lašmanský, LL.M., advokát, Havel, Holásek & Partners s. r. o.

přezkušovatel návrhů: Mgr. Kamila Kulhánková, advokát, Havel, Holásek & Partners s. r. o.

auditor soutěže:      MgA. Ing. arch. Michal Fišer, Česká komora architektů

předmět soutěže:    Návrh novostavby Centra přírodovědných a technických oborů (CPTO), jehož stavba je lokalizována do prostředí nově budovaného areálu kampusu UJEP v blízkosti centra města Ústí nad Labem, při zajištění objektivní vhodnosti architektonického řešení k požadavkům vyhlašovatele na účel a provoz budovy.

vyhlášení soutěže:    16. 2. 2015

zasedání poroty:      24. 4. 2015 (1. kolo), 8. 7. 2015 (2. kolo)

zveřejnění výsledků:20. 7. 2015

 

Seznam členů poroty soutěže

nezávislí členové:

doc. Ing. arch. Jan Jehlík, předseda poroty

doc. Ing. arch. Jakub Cigler, Assoc. AIA

Ing. arch. Petr Hlaváček

Dipl. Ing. Ivan Reimann

prof. Ing. arch. Jiří Suchomel

ak. arch. Vladimíra Axmanová

doc. Ing. arch. Michal Kohout

doc. Ing. arch. Antonín Novák

závislí členové:

doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc., místopředseda poroty

doc. ak. mal. Vladimír Švec

prof. ak. arch. Jan Fišer

prof. PhDr. Jan Royt

Mgr. Jiří Schüller