Dejvická 306/9, 160 00 Praha 6 – Dejvice

IČ 275 94 874

M4 architekti

m4 architekti pro svůj návrh zvolili horizontální školu, rozlehlý tekoucí půdorys s atrii, který umožní vše, co lze v životě fakulty očekávat – tedy nejen sdílení prostor a interakci mezi obory, ale i změny vzájemných proporcí jednotlivých součástí. Atria pomáhají organizovat celek, distribuují světlo do přilehlých prostor a přes translucentní konstrukce i dále. Neustálé vnímání šíře dispozice dává přehled o velikosti školy a možnostech fyzického i myšlenkového pronikání do všech stran.

Výraz budovy je tvořen lehkou nadzemní částí lemovanou po celém obvodu loubím a masivním soklem.

Loubí tvoří ohraničený exteriér, vyvýšenou pevnou kru, která kromě funkce stínění exponovaných fasád krytí vstupních a oddychových prostor nabízí potenciál „venkovní laboratoře“ – lze si představit zahrádky, pařeniště, voliéry, koncentrující solární kolektory či celé aparatury. Pevný sokl tvoří robustní podstavu stavby, vymezuje a podtrhuje svébytnost budovy. Neopomenutou fasádou je střecha, viditelná, zčásti s vegetační plochou, zčásti využitá pro současné i budoucí technologie. Současné technologie zajišťují provoz budovy v souladu s aktuálními požadavky na vnitřní prostředí; budoucími technologiemi, které je možné napojit na páteřní střešní systém, jsou míněna experimentální a vědecká zařízení související s možnými vědeckými programy.

Celý objekt je navržen ve čtvercovém modulu 8,1 x 8,1 m. Pro učebny a laboratoře jsou použity celé 8 metrové moduly, zatímco protilehlý modul je rozdělen v typické dispozici na chodbu (3 m) a kancelář (5 m). V místě kumulace osob v prostorách děkanátu jsou navrženy široké 5 a 8 metrové chodby. Suterénní dvoupodlažní pevný „sokl“ je zvětšen směrem ven o půlmodul, který v nadzemních podlažích

vytváří obchozí sokl s přesazenou konstrukcí.

Celý návrh ke stažení ve formátu pdf