Beranových 65, 199 21 Praha 9 – Letňany

IČ 601 94 294

Helika 2 web

Návrh studia Helika, a. s., představuje pět solitérních polyfunkčních pavilonů (pracovny, učebny, laboratoře), které komunikačně propojuje společná obdélníková dvoupodlažní základna, v níž je umístěn parking a technologie budov. Komplex CPTO transformuje volný prostor před jižní fasádou budov rektorátu a přednáškových sálů do podoby studentského náměstí. Z něj kolmo v severojižním směru vychází nová pěší „ulice“, podél ní se postupně kaskádovitě po svahu řadí pět pavilonů CPTO. Nová „pěší“ ulice je spojnicí mezi studentským náměstím a nově navrženou vyhlídkou na město Ústí a údolí Bíliny. Kompoziční osa nové „pěší“ ulice kampusu se ve svém prodloužení směrem na jih (až k budově ústeckého „mrakodrapu“) shoduje s osou jedné ze stávajících „ulic“ níže položeného areálu Spolchemie. Z hlediska celkového urbanistického kontextu území takovéto nasazení hlavní kompoziční osy novostavby CPTO umožňuje – po očekávané budoucí revitalizaci brownfieldu – organické propojení rastru jeho vnitřní uliční sítě s vnějším rastrem ulic okolního města.

Návrh novostavby CPTO v sobě spojuje výhody kompaktního monobloku s přednostmi lidského měřítka pavilonové zástavby. Komunikace ve dvou společných suterénních podlažích (1. PP, 2. PP) společně s můstky ve 3. NP a 4. NP jednotlivých pavilonů A, B, C, D a E spojují celý komplex CPTO do jednoho funkčního a provozního celku. Členění nadzemní zástavby do pěti solitérních nízkopodlažních pavilonů zase umožní přirozeně strukturovat jednotlivé funkčně související části, navenek identifikovat stavební objemy CPTO s organizační strukturou fakulty a univerzity a v neposlední řadě také dodat celému areálu adekvátní architektonické měřítko a pocit intimního prostředí.

Zásobování CPTO a příjezd do podzemních podlaží parkovacích garáží je realizován z prodloužené stávající obslužné komunikace (z ulice Mendělejevova) v úrovni 1. PP.

Celý návrh ke stažení ve formátu pdf