CENTRUM PŘÍRODOVĚDNÝCH A TECHNICKÝCH OBORŮ     loga bila CPTO WEB M

                                                                                                                                 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

prof. Ing. arch. Petr Pelčák

nám. 28. října 1104/17, 602 00 Brno – Černá Pole

IČ 282 70 355

www.pelcak.cz

číslo návrhu v 1. kole: 5 / číslo návrhu v 2. kole: 1

Pelcakpartner

Návrh společnosti Pelčák a partner, s. r. o., tvoří vícepodlažní budova do tvaru písmene L s delším podélným křídlem umístěným východozápadní osou po vrstevnici. V tomto křídle jsou umístěny pracovny pedagogů, kdežto v kratším, příčném jsou provozy používané studenty, tzn. učebny a laboratoře. Podélné křídlo je dispozičně tvořeno třítraktem, příčné pětitraktem. V místě průniku obou je umístěno hlavní vertikální jádro tvořící jejich spojující článek, rozšířený v každém podlaží o prostor respiria, otevřený k jižní fasádě s výhledem na město a do údolí Labe. Baterie výtahů je umístěna v prosklené (požárně bezpečné) šachtě, která slouží jako vertikální světlovod a současně nebrání vizuálnímu propojení hlavního schodiště s respiriem a dálkovými výhledy.

Malá aula a největší přednáškové místnosti jsou situovány ve vstupním podlaží, další velké učebny o patro níže v přízemí. Obě přízemní podlaží – ze strany náměstí a parku – jsou v návaznosti na hlavní vstup propojeny patrovou vstupní halou. V té je navrženo další schodiště, které je vedeno paralelně s venkovním schodištěm umístěným v bráně propojující náměstí s parkem. Obě tato schodiště tvoří jeden vizuálně sjednocený celek mající charakter hlediště či auditoria. V přízemí je v návaznosti na vstupní patrovou halu umístěn provoz děkanátu.

Podél náměstíčka jsou v přízemí situovány „veřejné“ prostory objektu CPTO s „živým“ provozem: menza, bufet, fakultní klub, vstupní hala s foyer přednáškových sálů.

Podzemní podlaží jsou zapuštěna do svahu a nacházejí se v nich podzemní garáže.

Konstrukčně je budova navržena jako železobetonový skelet s monolitickými stropy, prefabrikovanými fasádními nosnými pilíři a monolitickými sloupy uvnitř budovy. Fasáda je tvořena prefabrikovanými nosnými železobetonovými pilíři obloženými cihelnými páskami a sendvičovými fasádními panely s okny. Střecha je navržena jako vegetační s extenzivní zelení.

Pokud jde o technologické vybavení, budova počítá s tepelnými čerpadly země–voda, bivalentním zdrojem tepla bude výměníková stanice. Dále jsou na střeše umístěné fotovoltaické panely. Budova obsahuje inteligentní systém řízení. Osvětlení je převážně navrženo automatické v závislosti na intenzitě světla.

Před novou budovou je dle soutěžního návrhu navržen park, který je vymodelován do vln tvořících val. Parkové pěšiny jsou žulové se širokými spárami prorůstajícími trávou. Náměstí před budovou je z minerálního betonu se systémem skrápění mlžnou clonou. Podél západní fasády je navržen bazén.

Prof. Ing. arch. Petr Pelčák, hlavní architekt projektu, je ve svém oboru respektovanou osobností. Kromě akademické dráhy na VÚT Brno a četné publikační činnosti má za sebou řadu významných staveb svým rozsahem a funkcí obdobných CPTO – kupř. kompletní projektovou dokumentaci rekonstrukce a dostavby areálu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně či veškeré projektové práce k výstavbě a modernizaci Fakulty informatiky a Ústavu výpočetní techniky téže univerzity.

Celý návrh ke stažení ve formátu pdf

JSN Mini template designed by JoomlaShine.com
slot gacor https://hprrov.com/slot-demo/ https://bangsridesa.blorakab.go.id/storage/slot-demo/ https://simpeg.isi.ac.id/slot-gacor/ https://greencampus.uns.ac.id/slot-gacor/ https://bpip.go.id/slot-gacor/ https://jdih-dprd.sragenkab.go.id/v2/slot-gacor/ https://medicinafetalbarcelona.org/slot-gacor/ https://www.fap.mil.pe/slot-deposit-pulsa/ https://www.lalawlibrary.org/slot-deposit-dana/ https://www.sidiap.org/rtp-live-slot/ https://petit-cycliste.com/slot-deposit-pulsa/ https://www.angelsense.com/slot-gacor/ https://www.pilipiuk.com/slot-demo/ https://www.pilipiuk.com/rtp-live/ https://www.fap.mil.pe/toto-macau/ https://redoriente.net/slot-gacor/