Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

SiebertTalas

Budova navržená atelierem Siebert + Talaš přirozeně navazuje na stávající sousední budovy Multifunkčního centra (rektorátu a přilehlých aul), Fakulty umění a designu a Fakulty sociálně-ekonomické. Kompozičně sleduje osovost půdorysné stopy urbanismu stanovených těmito fakultami, svou výškou zase respektuje výšky budov Multifunkčního centra, přičemž se jim nesnaží svou hmotou vytvářet bariéru.

Hmotově je objekt ve svém středu rozdělen. Takto vzniklé posunutí hmoty samotné budovy podporuje zejména funkční a prostorové zapojení vzniklého meziprostoru do celkového života univerzitního areálu v podobě „společného“ náměstí (rozptylového prostoru), místa setkávání studentů a návštěvníků jak pro vlastní, tak i ostatní fakulty.

Navržený pětipodlažní objekt s jedním podzemním podlažím se přirozeně svou hmotou – v půdorysu podobném osmičce – přizpůsobuje svažování terénu, kde hlavní vstupy jsou navrženy v JV a JZ strany. Poloha spojení dvou hmot budovy je prostorem vizuálního a funkčního kontaktu vytvořených atriových prostorů, zároveň představuje hlavní komunikační bod se snadnou orientací v objektu a vizuální propojení mezi západním a jihovýchodním vnějším prostorem.

Parking je řešený ve dvou polohách, jednak v části pod „náměstím“ a jednak vnějším parkingem přístupným z Pasteurovy ulice. Obě jsou dopravním napojením vzájemně propojeny, následně i na obslužnou komunikaci na západní straně.

Celý návrh ke stažení ve formátu pdf