Jugoslávských partyzánů 1091/11, 160 00 Praha 6

IČ 24176958

Ting

Základními principy návrhu atelieru Ting bylo začlenit nový objekt primárně do struktury kampusu a ideově jej spojit s nejbližšími budovami, nestavět bariéru, ale spíše umocnit vizuální a faktickou prostupnost univerzitního areálu a podpořit ideu centrálního náměstíčka.

Návrh počítá s vytvořením polozapuštěné platformy garáží, která navazuje na stávající náměstíčko a nabízí jeho prodloužení. Na této platformě stojí dvě hmoty nadzemních budov natočené směrem po svahu. Nové objekty CPTO navazují na stávající objekty jak výškově, tak šířkou fasády. Směrem k parku se tyto poměry transformují a dvojice budov se obrací k městu novým průčelím. Budovy jsou atriové: atrium zde plní funkci hlavního komunikačního a společenského prostoru a je využito jako termoregulační prvek.

Fasáda je hladká s výraznými zapuštěnými okny s kovovým, popřípadě keramickým obkladem. Průčelí obou budov jsou lehce zakřivená, což umožňuje zajímavější pohled do údolí s napojením na primární osu komplexu a zachováním průhledu celým areálem.

Mezi dvojicí nových budov vzniká piazzetta, prodlužující stávající náměstí. Prostor bude vydlážděn a doplněn mobiliářem. Na jihu je spojen s navrhovaným parkem schody, které jsou ve východní části navrženy jako sedací, připomínající posluchárnu. Nabízí i možnost konání mimořádných přednášek nebo studentských akcí.

Na jihu území je navržen park, který tvoří měkkou zelenou hranici mezi okolní městskou zástavbou a areálem univerzity. Park by měl sloužit jako přechodová část od okolní struktury a jako relaxační část pro potřeby univerzity. Stávající stromy by měly být většinou zachovány a doplněny o stromy druhově příbuzné. Ideou parku je ponechat ho co nejjednodušší, pouze stromy a trávník, doplněné o lavičky a mobiliář. Cestičky jsou navrhovány jako štěrkové.

Celý návrh ke stažení ve formátu pdf