Na Příkopě 12/853, 110 00 Praha 1

IČ 272 51 128

ADNS production

Pro rozšíření kampusu UJEP zvolilo studio A.D.N.S. Production stavbu čtvercového půdorysu s atriem, jež je zároveň univerzitním náměstím – tento prostor má být srdcem celého kampusu, místem pro shromažďování a definování identity univerzity, který v současné době chybí. Návrh vychází z původní urbanistické logiky areálu a navazuje na stávající komunikační osy. Jeho záměrem je dotvořit kampus jako prostor, prostranství, jako obyvatelné, vstřícné a bezpečné místo. Vysokoškolský areál totiž není pouze shlukem budov, kde jejich prostorové vazby vymezují utilitární komunikace cest a schodišť. Není to jen a pouze funkční generel budov, které jsou vyplněny požadovaným programem. Vytvořením univerzitního náměstí proto tento návrh zakládá vnitřní prostor volnosti, prostor úcty a vztahu k univerzitě.

Půdorys čtverce představuje srozumitelnost, delegování zodpovědnosti a moci, průhlednost a přehlednost dispozic, ale také dostatek prostoru pro možné přeměny domu v budoucí době. Velkorysá dispozice umožňuje i přetvoření pro potřeby školství budoucnosti.

Pokud jde o materiálové řešení, použity jsou jednoduché stavební materiály jako beton, barvený beton, sklo. Jednotlivé fasády jsou navrženy s respektem k orientaci světových stran. Pro technologicko-energetický návrh systémů vnitřního prostředí bude v co největší míře využito pasivních a aktivních vlastností samotného objektu jako orientace, tepelná akumulace, přirozené větrání a obnovitelné zdroje energie.

Celý návrh ke stažení ve formátu pdf