CENTRUM PŘÍRODOVĚDNÝCH A TECHNICKÝCH OBORŮ     loga bila CPTO WEB M

                                                                                                                                 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Bubenská 1477/1, 170 00 Praha – Holešovice

IČ 242 81 247

Jiranpartner architekti

Navenek neutrální, střízlivě působící stavební hmota školy podle Jiran a partner architekti tvoří zázemí otevřenému vnitřnímu auditoriu, umožňujícímu prostorově efektní formu výuky, pořádání prezentací, reprezentativních akcí, komorních seminářů, konzultací a zároveň poskytujícímu prostor pro komunikaci v mezioborovém studentském setkávání a sdílení každodenního akademického kvasu.

Základní požadovaný objem CPTO je soustředěn do kompaktního osmipodlažního monobloku s vnitřním atriem – auditoriem, které je vsazeno do ortogonální sítě areálu v jeho jihovýchodním segmentu. Orientace stavebních čar budovy je vedena v náznacích geometrie původní velkorysé stavby městské nemocnice (dnes odstraněné), která odjakživa kompozici celého areálu určovala a dominovala jí.

Novostavba budovy soustředí veškeré požadované nároky na učební plochy v jednoduchém osmipodlažním kvádru. Jeho severní a západní fasády vymezují otevřenou platformu „akademického náměstí“, jež tvoří zároveň pochozí ozeleněnou střechu ze severu a západu přičleněných dvojpodlažních podzemních garáží propojených polorampami. Terasa tvoří směrem do parku prosklenou hmotou menzy zároveň jednopodlažní vyrovnávací podnož budovy. Jižní fasáda menzy navazuje na terén v úrovni stávajícího parku. Park je přístupný zároveň venkovním vyrovnávacím schodištěm vedeným spárou mezi oběma budovami, osově navazujícím na stávající venkovní schodiště mezi rektorátem a budovou přednáškových sálů. Na střeše garáží a menzy – „akademickém náměstí“ – je umístěna krytá podélná kolonáda s lavičkami, ukončená konzolovitě v přesahu nad menzou jednoduchou zasklenou hmotou malé kavárny orientovanou na výhledy do parku. Před vchodem do budovy v jižním okraji akademického námětí je zapuštěný amfiteátr odhalující severozápadní prosklenou fasádu menzy. Je tak dojmově vizuálně spojen s prostorem parku.

Urbanistický koncept vychází z osové sítě 8,1 x 8,1 m a navazuje přímo na hmoty nově vybudovaných budov aul a rektorátu, v osách pěších cest vytváří jednotlivé pobytové plochy různé hierarchie a povrchových úprav. Formuje je tak logicky a zároveň ekonomicky do pestré skladby funkčně svébytných prostor sloužících venkovnímu pobytu, demokratickému střetávání studentů i akademiků.

Celý návrh ke stažení ve formátu pdf

JSN Mini template designed by JoomlaShine.com