CENTRUM PŘÍRODOVĚDNÝCH A TECHNICKÝCH OBORŮ     loga bila CPTO WEB M

                                                                                                                                 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Čibuz 6, 503 03 Smiřice

IČ 259 17 234

JIKA CZ

Architektonický návrh společnosti JIKA-CZ reflektuje pravoúhlý řád okolní zástavby a zároveň reaguje na nepravidelný tvar pozemku. Hlavní ideou bylo propojení exaktních a přírodních věd. Exaktní hmotu vyjadřují dva boční kvádry, opakem jsou přírodní vědy, které vyjadřuje organicky pojednaný propojovací blok objektu. Boční budovy stojí celou půdorysnou plochou v terénu, v prostřední je vytvořen průchod skrz kampus. Toto řešení umožňuje komunikační propojení nové budovy se zbytkem vysokoškolského areálu.

Nový objekt navazuje na monoblok budov v severní části kampusu, urbanistický koncept vychází ze základní geometrie a jejím zakončením se stává nově navržená budova CPTO. Ta je tvořena dvěma přísnými geometrickými hmotami, jež propojuje prorůstáním organická hmota učeben. Prorůstání se projevuje předsazenou fasádou a prosvětlením jemnou konstrukcí ETFE fólie, která tvoří organické plástve přesahující přísné konstrukční řešení jednotlivých pater budovy.

Západní přísně geometrický kvádr plní primárně funkci pracoven lektorů a může fungovat zcela samostatně na zbytku budovy. Provozně je napojen jak přímo na parter a garáže, tak i na učebny a laboratoře. Střední část budovy a východní budova slouží pro účely výuky, jsou zde tedy umístěny učebny a laboratoře. Tyto prostory jsou přístupné přes hlavní vstupní sekvenci umístěnou v parteru střední budovy, kde je i společné zázemí jako aula či menza. Vertikální komunikaci zajišťují tři baterie výtahů doplněné schodišti.

Konstrukce budov je navržena jako monolitický železobetonový skelet s tuhými komunikačními jádry.

Celý návrh ke stažení ve formátu pdf

JSN Mini template designed by JoomlaShine.com