Úvoz 228/5, 118 00 Praha 1 – Malá Strana

IČ 242 71 667

Hut architektury Martin Rajnis

¨

Studio Huť architektury Martin Rajniš, s. r. o., nazvalo svůj návrh jako Archa živlů. Vychází z premisy, že stavba CPTO má jedinečné poslání, a proto má i jedinečný tvar a výraz – oválného válce. Ten je centrálou, která patří do středu rozsáhlé parkové plochy, ale zároveň je symbolem Centra přírodních a technických věd. Do tohoto válce je vložena zcela pragmatická, ale velmi promyšlená stavba ve tvaru kvádru se dvěma dvoranami, která podporuje lidský kontakt, setkávání, diskuse a prožívání společného studia.

Vnitřní stavba sestává z hlavního traktu s dvoranou. Ta je rozdělena na dvě části centrálním traktem, který tvoří komunikační a provozní jádro stavby. Z jeho respiria je přehled po celé budově, neboť obě části dvorany jsou po hranách ochozů prosklené. Budova je komponována jako kombinace pro lidský kontakt nezbytných velkých přehledných prostor (dvorana) a k nim přiléhajících malých intimních prostor pro setkávání (střední trakt s respirii).

Stavba je založena na demonstraci přírodních vjemů – po fasádě táhnou „zrcadlící se oblaka“, oválný plášť vystupuje ze „zaplaveného kráteru“ a parkem se táhnou „vlny“, jakoby iniciované zevnitř stavby. Obsah budovy – výzkum přírody – se tak propisuje na její plášť. Nikoliv ovšem ve formální estetice, ale přímo – fasádu objektu tvoří přírodní jev – řádící nespoutaný živel. To je odpověď autorů návrhu na estetiku a fantazii přírodovědy.

Celý návrh ke stažení ve formátu pdf